Ubytovací řád

Vážení hosté!

Vítáme Vás v miniHotelu v Pápě a přejeme vám příjemný pobyt a relaxaci. Zaměstnanci našeho hotelu pracují den co den na tom, aby se Váš pobyt u nás stal nezapomenutelným a abyste se k nám příště opět vrátili. Součinnost našich hostů je však nezbytná. Za tímto účelem je nutné respektovat a dodržovat níže uvedené normy.

Check-in:

Hosté se mohou ubytovat od 14:00 hod. v den příjezdu. Dřívější příjezd je možný za příplatek. Klíč od pokoje obdržíte na recepci po vyplnění check-in formuláře. V případě ztráty klíče bude účtován poplatek ve výši 15 000 HUF.

Check-out:

V den odjezdu je nutné opustit pokoj se všemi zavazadly do 10:00 hod. a vrátit klíč od pokoje na recepci. Pozdní check-out je možný za příplatek. Před odjezdem je třeba zaplatit za pobyt a případné další služby.

Podrobnosti:

V pokojích se mohou zdržovat pouze ubytovaní hosté, návštěvy lze přijímat pouze na recepci. Hosté jsou odpovědní za chování svých návštěv a za případné úmyslně způsobené škody.

Hosté mladší 14 let musí být v doprovodu rodiče nebo zákonného zástupce.

Respektujte prosím ostatní hosty a nerušte je hlukem, zejména mezi 22. a 06. hodinou.

Osoby mladší 18 let nesmí v prostorách hotelu konzumovat alkoholické nápoje.

Host je povinen používat vybavení hotelových pokojů v souladu s jeho určením. V případě škody způsobené nesprávným používáním je host povinen uhradit způsobenou škodu. Je zakázáno vynášet hotelové vybavení a nádobí z prostor hotelu. V případě poruchy zařízení je host povinen informovat personál hotelu.

V hotelu je k dispozici širokopásmové připojení k internetu. O kód k wifi lze požádat na recepci.

Domácí mazlíčci nejsou v hotelových pokojích povoleni. Děkujeme za pochopení.

Ve veřejných prostorách hotelu je z důvodu bezpečnosti osob a majetku v provozu kamerový systém.

Hotel je vybaven požárním poplachovým systémem. V případě požáru jsou hosté povinni řídit se pokyny pro únikové cesty umístěné v pokojích a pokyny hasičů.

V případě požáru je host povinen informovat recepci. Na chodbách hotelu jsou umístěny hasicí přístroje.

Na pokojích je zakázáno používat jakékoli elektrické spotřebiče, které si přinesete z domova a které nejsou potřebné pro cestování – to se netýká nabíječek telefonů, notebooků, tabletů atd.

V celém hotelu je zakázáno kouřit a používat elektronické cigarety. To platí v pokojích, na chodbách a v ostatních veřejných a otevřených prostorách hotelu, s výjimkou vyhrazených kuřáckých míst. V případě porušení bude účtován příplatek ve výši 20 000 HUF za mimořádný úklid.

Úklid hotelu je prováděn našimi zaměstnanci od půl deváté. Pokud host vyvěsí na vnější kliku dveří svého pokoje cedulku „NE ZAVARJ” (NERUŠIT), personál hotelu do uvedených pokojů nevstoupí. Pokud je tato cedulka umístěna na dveřích v den odjezdu, může personál hotelu vstoupit do pokoje kdykoli po 10:00 hodině.

Hotel má právo vypovědět smlouvu o ubytování s okamžitou platností, pokud host nevyužívá přidělený pokoj k účelu, pro který byl rezervován, nebo nedodržuje pravidla hotelu.

Žádáme naše hosty, aby neprodleně nahlásili jakékoli připomínky týkající se provozu hotelu, pokojů nebo chování ostatních hostů, aby bylo možné co nejdříve najít řešení. Nejsme schopni se účinně vypořádat s připomínkami, které byly nahlášeny dodatečně.

Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme Vám příjemný pobyt v našem hotelu!