Ubytovací poriadok

Vážení hostia!

Vítame Vás v miniHoteli Pápa a prajeme vám príjemný pobyt a relaxáciu. Zamestnanci nášho hotela pracujú deň čo deň na tom, aby sa Váš pobyt u nás stal nezabudnuteľným a aby ste sa k nám nabudúce opäť vrátili. Súčinnosť našich hostí je však potrebná. Za týmto účelom je nutné rešpektovať a dodržiavať nižšie uvedené normy.

Check-in:

Hostia sa môžu ubytovať od 14:00 hod. v deň príchodu. Skorší príchod je možný za príplatok. Kľúč od izby dostanete na recepcii po vyplnení check-in formulára. V prípade straty kľúča bude účtovaný poplatok vo výške 15 000 HUF.

Check-out:

V deň odchodu je nutné opustiť izbu so všetkou batožinou do 10:00 hod. a vrátiť kľúč od izby na recepcii. Neskorší check-out je možný za príplatok. Pred odchodom je potrebné zaplatiť za pobyt a prípadné ďalšie služby.

Podrobnosti:

V izbách sa môžu zdržiavať iba ubytovaní hostia, návštevy je možné prijímať iba na recepcii. Hostia sú zodpovední za správanie svojich návštevníkov a za prípadné úmyselne spôsobené škody.

Hostia mladší ako 14 rokov musia byť v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu.

Rešpektujte prosím ostatných hostí a nerušte ich hlukom, najmä medzi 22. a 06. hodinou.

Osoby mladšie ako 18 rokov nesmú v priestoroch hotela konzumovať alkoholické nápoje.

Hosť je povinný používať vybavenie hotelových izieb v súlade s jeho určením. V prípade škody spôsobenej nesprávnym používaním je hosť povinný uhradiť spôsobenú škodu. Je zakázané vynášať hotelové vybavenie a riad z priestorov hotela. V prípade poruchy zariadenia je hosť povinný informovať hotelový personál.

V hoteli je k dispozícii širokopásmové pripojenie k internetu. O kód k wifi je možné požiadať na recepcii.

Domáci miláčikovia nie sú v hotelových izbách povolení. Ďakujeme za pochopenie.

Vo verejných priestoroch hotela je z dôvodu bezpečnosti osôb a majetku v prevádzke kamerový systém.

Hotel je vybavený požiarnym poplachovým systémom. V prípade požiaru sú hostia povinní riadiť sa pokynmi pre únikové cesty umiestnené v izbách a pokynmi hasičov.

V prípade požiaru je hosť povinný informovať recepciu. Na chodbách hotela sú umiestnené hasiace prístroje.

Na izbách je zakázané používať akékoľvek elektrické spotrebiče, ktoré si prinesiete z domu a ktoré nie sú potrebné na cestovanie – to sa netýka nabíjačiek telefónov, notebookov, tabletov atď.

V celom hoteli je zakázané fajčiť a používať elektronické cigarety. To platí v izbách, na chodbách a v ostatných verejných a otvorených priestoroch hotela, s výnimkou vyhradených fajčiarskych miest. V prípade porušenia bude účtovaný príplatok vo výške 20 000 HUF za mimoriadne upratovanie.

Upratovanie hotela je vykonávané našimi zamestnancami od pol deviatej. Pokiaľ hosť vyvesí na vonkajšiu kľučku dverí svojej izby ceduľku „NE ZAVARJ” (NERUŠIŤ), personál hotela do takto označených izieb nevstúpi. Pokiaľ je táto ceduľka umiestnená na dverách v deň odchodu, môže personál hotela vstúpiť do izby kedykoľvek po 10:00 hodine.

Hotel má právo vypovedať zmluvu o ubytovaní s okamžitou platnosťou, pokiaľ hosť nevyužíva pridelenú izbu na účel, na ktorý bola rezervovaná, alebo nedodržiava pravidlá hotela.

Žiadame vážených hostí, aby bezodkladne nahlásili akékoľvek pripomienky týkajúce sa prevádzky hotela, izieb alebo správania ostatných hostí, aby bolo možné čo najskôr nájsť riešenie. Nie sme schopní účinne riešiť pripomienky, ktoré boli nahlásené dodatočne.

Ďakujeme Vám za spoluprácu a prajeme Vám príjemný pobyt v našom hoteli!